Испитивање сензора брзине АБС кочионог точка

Како тестирати аутомобилски АБС сензор брзине точка