2005 Уклањање подлоге за кревет Цхеви Аваланцхе

Недавно сам купио 05 Аваланцхе, док сам чистио камион, приметио сам песак на плажи у кревету и док сам га прскао цревом песак ...